Hytter> Rytterholmen, Kragerø

Anneks til eksisterende hytte.