Større bygg > Hotell på Oppeid

Nytt hotell, prosjektert i samarbeid med LMR ARKITEKTUR AS. Ikke realisert.
Illustrasjon ved LMR ARKITEKTUR AS.